Papier - Čo patrí a čo nepatrí do zberu PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Papier
Metodický postup separácie
Čo patrí a čo nepatrí do zberu
Celý článok
Do modrých zberných nádob na papier PATRÍ:
 
knižný a písací papier, letáky, noviny, časopisy, zošity, knihy, písací papier, telefónne zoznamy, obálky, neznečistené papierové obaly a vrecúška z potravín (napr. krabičky z čajov, syrov, dezertov, krabice
z pracích práškov, obaly z múky a pod.), papierový odpad z kancelárie, kartónové krabice (separovaný papier by nemal obsahovať kancelárske kovové spony).

Do modrých zberných nádob na papier NEPATRÍ:
 
tvrdé väzby kníh, asfaltové papiere a lepenky, papier znečistený potravinami, olejom a ropnými produktmi, preklepové papiere (tzv. kopiráky, indigo), použité jednorazové plienky, použité papierové utierky, celofán, umelohmotné obaly.

Na zberných nádobách, ktoré sú odlíšené farebne sa nachádzajú aj informačné tabuľky. Slúžia pre upresnenie, čo do zbernej nádoby nepatrí. Sú napísané väčšími výraznými nápismi s textom:      PAPIER

"Do zberných nádob na papier umiestňujte obaly čisté a zbavené iných materiálov (napr. kov, plasty).

Nevhadzujte: mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky
a hygienické potreby, tvrdé väzby kníh, papier znečistený potravinami, olejom a ropnými produktmi.
     Zapájaním sa do separovaného zberu papierových obalov vyprodukujeme z domácností menej komunálneho odpadu zmesového, prispejeme k zníženiu vypúšťaných emisií zo závodov na výrobu papiera, šetríme tým energie potrebné na výrobu stále nových papierových obalov a chránime lesy.

     Z vyseparovaného (recyklovaného) papiera sa vyrábajú tašky, puzzle. Z kartónových nápojov sa vyrábajú kuchynské utierky.
Zapojte sa do separácie papierových obalov pretože,
 
"SPOLOČNÝMI SILAMI PRI SEPARÁCII KOMUNÁLNEHO ODPADU,
DOSIAHNEME OČAKÁKVANÉ VÝSLEDKY".