PDF Tlačiť E-mail


Vráťme bioodpad späť do životaNa triedenie odpadu sme si zvykli. Vieme, že do žltého kontajnera patria plasty, do modrého papier. Povedzme, že väčšina domácností túto povinnosť voči životnému prostrediu rešpektuje. Čo však s biodpadom? Mnohí z nás odpovedia: do koša! Viete, ako často odpadkový kôš vynášate?

Dozvieme sa o možnostiach ďalšieho spracovania bioodpadu a jeho efektívnom využití. O výhodách kompostovania pre domácnosti i celé obce.


Prečo by sme mali kompostovať?

Je to ekologické a zároveň ekonomické. Z celkového odpadu, ktorý človek vyprodukuje za rok, tvorí organický odpad až 45 %. Ten vyhadzovať nemusíme, naopak, môžeme ho opäť efektívne využiť. Ak nekompostujeme, musíme platiť za odvoz a likvidáciu odpadu. V tom horšom prípade vytvárame čierne skládky.

Kompostovanie je riešenie
, zabraňujeme vzniku ďalšieho odpadu. Z hľadiska životného prostredia je jednou z najprirodzenejších foriem recyklácie. Zužitkovaním bioodpadu získavame kvalitné hnojivo, bez nakupovania drahých priemyselných výrobkov.


Koľko ľudí u nás kompostuje?


V Čechách aj na Slovensku má kompostovanie veľkú tradíciu. Dokonca oveľa väčšiu, ako v ostatných krajinách. Kompostovali naši prarodičia a dnes sa o to začíname znovu zaujímať. Tradičný spôsob kompostovania v hnojiskách a jamách postupne vystriedalo moderné a funkčnejšie riešenie – kompostovanie v kompostéroch, pretože ľudia v tom vidia veľmi veľký prínos.

Ako sa pracuje s kompostérom?


Kompostér sa plní zhora, najčastejšie posekanou trávou, odrezkami stromov a kríkov, kuchynským odpadom (šupkami zemiakov, jabĺk - teda ovocia a zeleniny ...). Do kompostéra nepatrí mäso, mliečne výrobky. Všetko by malo byť len rastlinného pôvodu. V spodnej časti kompostéra sa vytvára čerstvý kompost, ktorý môžeme postupne odoberať a využívať v záhrade.

Môžeme mať kompostér aj v byte?

Predstavte si, že áno. Hovoríme im kompostéry pre „fajnšmekrov“. Sú to tzv. vermikompostéry, kde je proces urýchlený vďaka červíkom. Pre byty však existuje riešenie aj vo forme tzv. koša na bioodpad. Funguje rovnako. Namiesto igelitového vrecka sa do koša na bioodpad vloží kompostovateľné vrecko. Potom je už len potrebné bioodpad odniesť do kompostéra v záhrade.

Ako dlho si na kvalitný kompost počkáme?


V hnojisku, ktoré má na záhrade väčšina ľudí, trvá spracovanie biodpadu minimálne rok. Kompostér, tým že udržuje teplotu a vlhkosť, túto dobu skracuje až o tretinu. Navyše nevyžaduje takú veľkú starostlivosť ako bežné kompostovanie v hnojiskách.

Aké využitie má vzniknutý kompost?


Ak vlastníte záhradku, získate kvalitné, prírodné hnojivo, o ktorom s istotou môžeme povedať, že neobsahuje žiadne chemikálie. Kompost zúrodňuje pôdu a je vhodný aj pre izbové kvetiny.


Kto kompostéry využíva?


Najväčšiu skupinu tvoria majitelia rodinných domov so záhradou. Kompostér ponúka domácnostiam efektívne riešenie neestetických hnojísk v záhradách. Popri súkromných majiteľoch, sa o túto problematiku zaujímajú aj celé obce. Spracovanie biodpadu v kompostéri im prináša ekonomický benefit.Vypláca sa v obci zakúpiť kompostéry?


Firmy, ktoré organizujú zvozy odpadu, logicky nemajú záujem jeho množstvo znižovať. My sa naopak snažíme vzniku odpadu predchádzať. Tretinu celkového množstva tvorí biologický odpad. To znamená, že tretinu nákladov na zvoz, môže starosta obce ušetriť. Veľa obcí v Čechách nakúpilo kompostéry hromadne do všetkých domácností. Obciam sa táto investícia vráti asi za 2 alebo 3 roky a vďaka zabehnutému systému domáceho kompostovania v ďalších rokoch už len šetria náklady.


Je treba pôsobiť na povedomie ľudí o možnosti spracovávania biodpadu ?

Určite áno. Ak spolupracujeme s obcami, prostredníctvom ich zastupiteľstiev sa stretávame s občanmi – záujemcami o naše služby a informácie. Prostredníctvom informačnej kampane chceme najskôr názorne ukázať a vysvetliť, ako bioodpad spracovávať a kompostéry efektívne využívať. Každý majiteľ kompostéra automaticky dostane manuál so základnými informáciami správneho kompostovania.

Kompostovanie s radosťou!

Autor: Ing. Nina Oravcová /www.komposter.sk