Zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky
Metodický postup separácie
Celý článok
    
     Medzi domáce spotrebiče, ktoré pre svoju funkciu používajú chladivo, ktoré obsahuje chlórfluórované uhľovodíky patria chladničky, mrazničky, klimatizácie.
     Už v staroveku ľudia vedeli, že v chlade vydržia potraviny dlhšie. Ako prvé sa využívali jaskyne, potom to boli pivnice a komory, ktoré sa používajú dodnes.
     Prvú chladničku prihlásil na patentovom úrade v roku 1801 až Francúz Focard-Chateau. Priekopníkom vynálezu chladničky bol Američan Jacob Perkins žijúci v Anglicku. O zavedenie chladničky do praxe sa postaral škótsky tlačiar James Harrison. Nezávisle od Perkinsa objavil chladiace účinky éteru, ktorým čistieval svoje tlačiarenské stroje. V roku 1862 sa začali vyrábať prvé chladničky na svete.
     Pre domácnosť vyrobil nemecký vynálezca Karl von Linde prvú chladničku v roku 1879. Mnohé z chladiacich látok, ktoré sa používali v domácich chladničkách v 50. rokoch minulého storočia, boli chemické látky chlórfluóruhľovodíky (CFC), napríklad freón ( chlórfluórmetan). Freón sa používal v kompresorových chladničkách už od 30. rokov. Bol považovaný za zázračnú chemikáliu, pretože nebol jedovatý, vyparoval sa pri nízkych teplotách a nebol drahý. Postupom času výskumy dokázali, že keď chlórfluóruhľovodíky vytiekli z chladničiek, veľmi poškodili ozónovú vrstvu Zeme a spôsoboval vznik skleníkového efektu.
     Začiatkom 90. rokov minulého storočia sa výrobcovia chladničiek snažili nájsť také chladiace látky, ktoré by sa dali používať namiesto chlórfluóruhľovodíkov. Na túto situáciu výrobcovia zareagovali vytvorením novej generácie ekologického chladiva – izobutánu R 600a.
     V súčasnosti výrobcovia a predajcovia informujú o tom, že chladnička pracuje s chladiacou náplňou ktorá je šetrná k životnému prostrediu.

„100% ekologické chladivo izobután R600a, chladiaca náplň šetrná k životnému prostrediu. Ochrana životného prostredia je pre budúcnosť jednotlivcov a celej našej planéty kľúčová. Preto by Vaše rozhodnutie malo smerovať k nákupu chladničky s ekologickým chladivom. Látka, ktorá jednoznačne nespôsobuje narúšanie ozónovej vrstvy a neprispieva k vytváraniu skleníkového efektu je chladivo, (R 600 a) tzv. Izobután.“