Samospráva

 

                                                                 


                                           ako motivovat                     spracovatelia  


Pojem trvalo udržateľný rozvoj sa čoraz viac dostáva do povedomia obyvateľstva.

Úlohou každého štátu je vytvárať pre občanov priaznivé životné prostredie, ktoré má vplyv na zdravie obyvateľstva nielen pre súčasné, ale aj pre budúce generácie.
Z toho dôvodu vznikajú v štátoch právne predpisy, ktorými sú občania povinní sa riadiť.