Elektrické a elektornické zariadenia PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Elektrické a elektornické zariadenia
Metodický postup separácie
Celý článok
     Elektronické zariadenia predstavujú neoddeliteľnú súčasť každodenného života pre celé ľudstvo. Stretávame sa s nimi od samotného rána, kedy sa prebúdzame, počas celého dňa až po chvíľu, kedy ideme spať. Vznik eklektických zariadení sa viaže k 70-tim rokom 18 storočia.
Niečo z histórie:
 • v roku 1875 - Američan George R. Carey (nar. 1851) navrhuje primitívny TV prístroj. Jeho "obrazovka" sa mala skladať z 2500 fotočlánkov,
 • v roku 1876 – Škótsky vynálezca Alexander Graham Bell zostrojil prvý telefón v Bostone (USA), novšie údaje poukazujú o telefóne talianskeho vynálezca Antonia Meucciho už v roku 1849, 
 • prvé bezdrôtové rádio malo sklené elektróny. Nikto nevedel, že elektromagnetické vlny existujú, kým to nemecký vedec Heinrich Hertz roku 1887 nedokázal ich vysielaním a prijímaním v laboratóriu, 
 • v roku 1879 Thomas Alva Edison predviedol prvú elektrickú žiarovku, v roku 1882 dokončili v New Yorku prvú veľkú elektráreň, ktorú navrhol a inštaloval.
    
     V roku 1891 vynašiel kinetoskop (filmový projektor) a kinetograf, ktorý používal na výrobu hraných filmov, a dokázal ho synchronizovať so svojím fonogramom, takže roku 1896 urobil prvé ozvučené a hrané filmy.

     Ako vidíme vznik a následný vývoj prvých elektrozariadení sa píše od 18 storočia. To ale neznamená, že elektrické zariadenia sa v súčasnosti používajú na celom svete. Sú časti sveta, národy, ktoré nepoznajú inú civilizáciu. Ako sme uvádzali príklad pri komodite šatstvo, existujú národy ako napríklad „kombajovia“ z ostrova Nová Guinea. Znova budeme citovať slová členov dobrodružnej výpravy, ktorú zdokumentoval známi scenárista, kameraman a režisér Pavol Barabáš. Ich život opísali svojimi slovami takto:

„Žijú v primitívnych podmienkach, ako v dobe kamennej. Nepoznajú svoju vlastnú podobu, snáď len odraz na hladine vody. Nepoznajú písmo, koleso, hrniec. Peniaze sú im nanič. Nevedia vyhrávať, nepotrebujú súťažiť. Aj napriek tomu im nechýba zmysel pre rovnováhu a dokonalú spätosť s prírodou. „Oblečení“ chodia rovnako – muži majú zelený lupeň na pohlaví, ženy palmové vlákna. Nepoznajú farby, ktoré nezapadajú do prostredia džungle. Všade je poriadok, žiaden odpad. Nič po nich nezostáva. Vstávajú, keď príde svetlo. Spať idú, keď sa na nich nalepí tma.“

     Nevedia, čo je to elektrina, čo sú to elektrické zariadenia, s ktorými si iné národy už niekoľko rokov spríjemňujú a uľahčujú život. Musíme si uvedomiť, že činmi, ktoré vykonávajú vyspelejšie civilizácie a ktoré majú negatívne vplyvy na celú zem ovplyvňujeme život aj práve takýchto obyvateľov, ktorí o nás vôbec nevedia.
     V súčasnosti sa produkcia elektroodpadu neustále zvyšuje. Každý výrobca sa snaží čo najviac zautomatizovať výrobu a znížiť tým náklady vynakladané na pracovné sily. Znižuje sa tým výrobná cena výrobkov a má to vplyv aj na neúmerné drahé opravy spotrebičov, pretože opravy vykonávajú ľudia, ktorý sa touto činnosťou živia.Metodický postup separácie vyradených elektrických a elektronických zariadení

     Pokiaľ by sme chceli vymenovať všetky druhy elektrozariadení, ktoré sa v súčasnosti používajú a ktoré tvoria elektroodpad, tak by sme zapísali niekoľko strán. Súhrne je to „komodita“, ktorá sa po dožití, poruche dostáva do komunálneho odpadu a do voľnej prírody. Elektrozariadenia (elektrospotrebiče) obsahujú materiály rôzneho druhu, ktoré negatívne pôsobia na naše zdravie, zdravie našich detí a v konečnom dôsledku na životné prostredie. Je to jedna s komodít, ktorá ma značný vplyv na narušenie vízie trvalo udržateľného rozvoja.
     Elektrozariadenia rozdeľujeme do desiatich kategórií podľa vyhlášky č.208/2005 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom, pre ktoré musia výrobcovia plniť limity zberu, zhodnocovania a recyklácie (opätovného použitia).

     Uvediem si niekoľko druhov elektroodpadov podľa kategórií:

 • Kategória č.1 Veľké domáce spotrebiče napr.: práčky, elektrické sporáky, mikrovlné rúry, elektrické radiátory, elektrické ventilátory, klimatizačné zariadenia atď.,
 • Kategória č.2 Malé domáce spotrebiče napr.: vysávače, hriankovače, mlynčeky, kávovary, elektrické nože, žehličky, hodiny, sušiče, elektrické holiace strojčeky atď.,
 • Kategória č.3 Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia napr.: počítače, tlačiarne, telefónne prístroje, faxy, mobilné telefónne prístroje atď. Kategória č.4 Spotrebná elektronika napr.: televízne prijímače, videokamery, rozhlasové prijímače, hudobná nástroje, zosilňovače zvuku, videorekordéry atď.
 • Kategória č.5 Svetelné zdroje napr.: lineárne a kompaktné žiarivky, vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových výbojok a výbojok s kovovými parami atď. Kategória č.6 Elektrické a elektronické nástroje (okrem veľkých stacionárnych priemyselných nástrojov) napr.: vŕtačky, pílky, šijacie stroje, zariadenia na frézovanie, pílenie, krájanie, drvenie, vŕtanie, strihanie, nástroje na zváranie atď.
 • Kategória č.7 Hračky a zariadenia určené na športové i rekreačné účely napr.: autodráhy, videohry, športové zariadenia s elektronickými súčiastkami atď. Kategória č.8 Zdravotnícke prístroje napr.: kardiologické prístroje, dýchacie prístroje, laboratórne zariadenia, analyzátory atď.
 • Kategória č.9 Prístroje na monitorovanie a kontrolu napr.: hlásiče elektrickej požiarnej signalizácie, tepelné regulátory, termostaty atď.
 • Kategória č.10 Predajné automaty napr.: predajné automaty na teplé nápoje, automaty na teplé, alebo chladené fľaše, automaty na výdaj peňazí atď.

     Produkcia vyradených elektrozariadení z domácností spadá iba do určitých kategórií. Uvedieme si niekoľko príkladov elektrozariadení, ktoré sú súčasťou domácností a s ktorými sa najčastejšie stretávate. Ešte predtým si upresníme, že elektrozariadenie je zariadenie, ktoré pre svoju činnosť potrebuje elektrický prúd.
     Elektrický prúd môže byť dodávaný priamo z elektrickej siete, z batérie a akumulátora (mobilné elektrospotrebiče), alebo ich kombináciou.
     Separácia elektrozariadení, ktoré z Vášho pohľadu ukončili svoju životnú púť sa nemusia hneď stávať odpadom.
     Prípady, ktoré môžu nastať počas života.

 • Spotrebič sa pokazí, nedá sa s ním už nič robiť. Je neopraviteľný. Spotrebič stáva sa odpadom.
 • Spotrebič sa pokazí, je opraviteľný, ale jeho oprava je zdĺhavá a neúmerne drahá k cene nového spotrebiča. Spotrebič sa stáva odpadom.
 • Spotrebič je funkčný. Jeho dizajn nespĺňa požiadavky, ktoré si občan vytvoril novou obývačkou, alebo kuchynskou linkou. Spotrebič sa stáva odpadom.

     Spotrebič sa pokazil po skončení jeho záručnej lehoty. Počas užívania sa vývoj nezastavil a napreduje neustále vpred. V súčasnosti je doba životnosti elektrospotrebiča z pohľadu vývoja 5 rokov.

Uvedieme si príklad:
     Používali ste spotrebič napr. 4 roky. Pokazil sa. Počas štyroch rokoch došlo k vývoju konkrétneho druhu a na trh prišli nové, krajšie, výkonnejšie spotrebiče. Oprava vášho spotrebiča by vyšla niekedy aj na 75% ceny nového. Málo kto by platil opravu starého spotrebiča, ktorý už možno nevyhovuje novým normám a ani Vašim požiadavkám a predstavám. To znamená, že spotrebič sa stáva odpadom a Vy si kúpite nový.
     Výroba neustále nových výrobkov znižuje ceny starších výrobkov, aby sa predali. To je jeden spôsob, ktorým sa trh neustále obmieňa a prichádzajú neustále nové výrobky. Tie vývojovo staršie, ale z pohľadu používateľa novšie, si môžu kúpiť aj tí, ktorí si ich nemohli kúpiť keď boli na trhu novinkou. Takýmto spôsobom sa produkcia elektroodpadu neustále zvyšuje.
     Na jednej strane sú závody, ktoré vyrábajú nové elektrospotrebiče a na druhej strane sú závody, ktoré spracovávajú pokazené, vyradené elektrospotrebiče, ktoré sa stali odpadom. Pokiaľ by bola zabezpečená táto cesta kolobehom elektrospotrebičov a po dožití sa dostali do správnych rúk, tak by nevznikali situácie ako na obr.1 a obr.2, kde pri prechádzke prírodu si človek musí niekedy dávať pozor aby sa neporanil.Obr.1 Vyhodený televízor v prírode

Obr.2 Čierna skládka elektrospotrebičov


     Elektrospotrebiče, tak ako aj iné komodity sú označené značkami, ktoré upovedomujú používateľov o type elektrospotrebiča a hlavne o tom, či sa môže alebo nemôže umiestňovať do zberných nádob.
     Uvedieme si niekoľko typov elektrospotrebičov, ktoré používate a hlavne ako sú označené.
     V súčasnosti veľmi používaný mobilný telefón (obr.3), kde vo vnútri po vybratí batérie vidíme značku, ktorá informuje o tom, že mobilný telefón je zakázané umiestňovať do zberných nádob.
Obr.3 Informačná značka na mobilnom telefóne


     Ako druhý príklad uvádzame led diódovú lampu (obr.4). Používateľ je informovaný o tom, že lampa nepatrí do zbernej nádoby dva krát. Prvá značka sa nachádza na obale a druhá na návode pre použitie.Obr.4 Označenie led diódovej lampy


     Televízor je veľmi používaný elektrospotrebič. Ako sme videli na obr.2 niekto sa vyradeného televízora zbavil vyhodením do priekopy. Aj tento druh elektrospotrebiča je označený a informuje spotrebiteľa o tom, že nepatrí do zbernej nádoby. Na obr. 69 sú nové typy televízorov (Plazma, LCD), ktoré sú tiež označené a informujú Vás o tom, že nepatria do zbernej nádoby. (obr.5)Obr.5 Označenie televízora


     Ako ďalší vzor si ukážeme nabíjačku batérií (obr.6). Vidíme, že na spodnej strane je používateľ informovaný o tom, že v prípade vyradenia takéhoto elektrospotrebiča nepatrí do zbernej nádoby.Obr.6 Označenie nabíjačky batérií


Posledný bude sušič vlasov (obr.7), kde používateľ je už na krabici informovaný, že spotrebič nepatrí do zbernej nádoby.Obr.7 Označenie sušiča


     Metodický postup separácie elektrospotrebičov spočíva v prvom rade v možnostiach ako predĺžiť ich životnosť v čo najväčšej maximálnej možnej miere. Máte doma elektrospotrebič, ktorého sa chcete zbaviť a neviete ako?
     Predstavíme Vám niekoľko možností, ako sa čo najefektívnejšie zbaviť nepotrebného a plne funkčného spotrebiča a ako sa čo najekologickejšie zbaviť nepotrebného a nefunkčného spotrebiča.
     V prípade, že sa potrebujete zbaviť nepotrebných elektrospotrebičov, ktoré je možné naďalej používať tak sa pokúste zamyslieť nad možnými spôsobmi, ktoré by predĺžili ich životnosť. Predkladáme Vám niektoré návrhy, ktoré určite niektorý z Vás už použili.

Rodina

     Rodiny, ktoré pochádzajú z viacero súrodencov majú možnosť poskytnúť funkčný elektrospotrebič v rámci členov svojej rodiny. Opýtajte sa všetkých súrodencov, bratrancov, sesterníc či nepotrebujú Váš nepotrebný funkčný spotrebič. Určite sa u niektorých z Vás nájdu možno darované spotrebiče, ktorých ste sa rozhodli zbaviť a ktoré ste vôbec nepoužívali.

Priatelia a známi

     Ďalšou skupinou môže byť okruh kamarátov a známych. Určite by to mali byť známi, ktorí to pochopia, keď sa ich opýtate, či nepotrebujú napr. staré rádio, televízor alebo hriankovač. Môžu ich použiť napr. na chate. Treba zvážiť, že koho oslovíte, aby nedošlo k situácii, že si budú myslieť, že ich považujete za rodinu s finančnými problémami.

Rómski spoluobčania

     Skupina rómskych spoluobčanov patrí medzi tých, ktorí veľmi radi uvítajú funkčné veci. Pred tým ako ich oslovíte sa musíte zbaviť vízie, že dostanete za nejaký spotrebič peniaze. V menších obciach je to jednoduchšie, pretože sa obyvatelia navzájom lepšie poznajú. Je potrebné si uvedomiť, že sa jedná o skupinu obyvateľov, ktorí sú finančne na tom horšie. Môže nastať situácia, že za poplatok to nebudú chcieť zobrať a nepotrebný elektrospotrebič Vám ostane na obtiaž. Vo väčších mestách je to iná situácia. Obyvatelia poznajú možno len svojich susedov. Stretávame sa, že rómski občania pravidelne navštevujú zberné nádoby, v ktorých sa prehrabávajú a zbierajú pre nich užitočné veci. Ako vidíme na obr. rómsky občan našiel uterák. Pokiaľ by to bol elektrospotrebič tak si ho určite zoberie. Tu ale nastáva chúlostivá situácia. Rómsky občan príde domov a spotrebič skúsi, či je funkčný. V prípade, že ste vyhodili funkčný spotrebič, ktorý zoberie niektorý rómsky občan tak to je tá „lepšia vec“ – v úvodzovkách.
Prečo v úvodzovkách?
     Pretože by ste ho vôbec nemali vyhadzovať do kontajnera na zmesový komunálny odpad!
A prečo „tá lepšia vec“?
     Pretože funkčný spotrebič si občan určite ponechá a bude ho používať. Tu je dôležité sa zamyslieť aj nad situáciou, kedy by ste vyhodili nefunkčný spotrebič, ktorý by si Rómovia zobrali. V prípade zistenia, že spotrebič je nefunkčný, tak to ako by ste ho vyhodili niekde do prírody. Oni sa určite nebudú trápiť s tým spotrebičom a odnášať ho do zberného dvora.

     Preto, odovzdajte rómskym spoluobčanom spotrebič priamo do rúk a upovedomte ich o tom, že spotrebič je plne funkčný.
     Každý jeden koho s týchto skupín oslovíte môže ušetriť a tiež prispieť k tomu, aby sa funkčné elektrospotrebiče, ktoré je možné ešte používať nedostali na skládky komunálneho odpadu, alebo do voľnej prírody.

Charita

     Ďalšou možnosťou je poskytnúť funkčné spotrebiče na charitu. Pri tejto možnosti sa nesnažte oklamať týchto ľudí. Oni očakávajú pomoc a nie oklamanie. Vy sa tým zbavíte nepotrebného spotrebiča, ale ani majú starosť naviac. Predstavte si ako by ste sa cítili Vy, keď by ste očakávali pomoc a naopak by ste zistili, že Vás niekto zneužil a dal Vám nefunkčný elektrospotrebič.
     Pokiaľ sa rozhodnete použiť túto možnosť a neviete, kde sa charity nachádzajú, použite internet a do vyhľadávača zadajte slovo „charita“. Kontaktujte sa na konkrétnej adrese a pracovníci Vás usmernia akým spôsobom máte ďalej pokračovať.

Inzercia

     Pokiaľ ste nemohli zabezpečiť predĺženie životnosti funkčného elektrospotrebiča, tak skúste použiť inzerciu. Pokiaľ budete v obchodnom dome, ktorý má inzertnú tabuľu, venujte minútku svojho času a vypíšte inzertný papier. Veľa ľudí využíva práve túto metódu, ako sa dostať k veciam buď darovaním, alebo za symbolickú cenu. Ďalšou možnosťou je bezplatná inzercia na internete v rubrike „Audio, Video, TV, Domáce spotrebiče, Foto a optika, PC technika ...“, kde môžete zverejniť aj fotografie. Inzertné portály ponúkajú pekne členené rubriky podľa jednotlivých druhov elektrozariadení.

Bazár

     Ďalšou zaujímavou možnosťou je umiestniť elektrospotrebič do bazáru. Tu je ale podmienka, že spotrebič musí byť plne funkčný. Kto by kupoval nefunkčný? Asi ani vi nie. To ale zabezpečujú priamo pracovníci v bazáre, ktorí spotrebiče preveria. Pokiaľ pochádzate z väčšieho mesta, tak sa skúste informovať, že kde sa nachádza bazár elektroniky, prípadne môžete nájsť aj informačnú tabuľu obr.8, ktorá Vám pomôže.Obr. 8 Bazár elektroniky

Záložňa

     Poslednú možnosť, ktorú Vám pripomenieme je umiestnenie elektrozariadenia do „záložne“ (obr.9). Znova tu platí podmienka, že spotrebič musí byť plne funkčný. Po príchode Vás oboznámia s podmienkami za akých je možné spotrebič umiestniť do záložne. Princíp spočíva v tom, že donesiete spotrebič, pracovník Vám ho ohodnotí a na dohodnutú dobu Vám vyplatí peniaze. Po uplynutí doby spotrebič ostáva v záložni a záložňa ho poskytne na voľný predaj. Skúste sa pozrieť niekde to záložne a uvidíte čo všetko ponúkajú.
Obr. 9 Záložňa


     Pokiaľ nie je možné zabezpečiť predĺženie životnosti elektrozariadenia, tak ostáva možnosť ako a kde ho správne umiestniť. Z pohľadu oddeľovania materiálov to občania majú veľmi ľahké, pretože sa jednotlivé materiály neoddeľujú!. To znamená, že sa občan spotrebiča zbavuje v celku.
     V prípade, že vaše mesto/obec zabezpečuje zber elektrozariadení je potrebné dodržiavať termíny, kedy dochádza k odberu. Je dôležité umiestňovať elektrozariadenia do predpísaných zberných nádob, prípadne vriec, alebo na presne vytýčené miesta, odkiaľ sú odoberané zmluvnými partnermi.

     Niektoré mestá a obce majú zriadené zberné dvory a zberné centrá ktoré prevádzkujú sami, alebo ich prevádzkuje firma. Informujte sa aké komodity je možné do zberného dvora doniesť. V prípade, že zberný dvor odoberá vyradené, nefunkčné elektrozariadenia zaneste ich do zberného dvora a umiestnite na správne miesto. V zberných dvoroch sú k dispozícii zberné nádoby, prípadne priestory, ktoré sú označené identifikačnými tabuľkami (obr.10).
Obr. 10 Označenie priestoru v zbernom dvore


     Pokiaľ nebudú zberné nádoby, alebo priestor označené, pracovník zberného dvora Vás usmerní, kam to máte umiestniť.
     Ako príklad uvádzame vyčlenené miesta pre jednotlivé druhy elektroodpadu. (obr.11, obr.12, obr.13)
Obr. 11 Uložené televízory

Obr.12 Uložené počítačové monitory

Obr.13 Uložené televízne obrazovky, telefóny


     Tak ako aj pri separácií iných komodít aj pri tejto komodite je nakladanie s elektrozariadeniami rôzne v rodinných domoch a v bytových blokoch. Pokiaľ sa nachádza v danom meste, obci zberný dvor, prípadne je možné umiestnenie vyradených elektrozariadení na určené miesto v konkrétne dni v týždni (mesiaci), tak to je tá lepšia situácia. Odnesieme vyradený spotrebič na určené miesta a máme po starostiach.
     V prípade, že sa v meste, obci nenachádza zberný dvor a nie je zabezpečený odber vyradených elektrozariadení častejšie ako dva krát za rok, tak to je tá horšia situácia. Pri tejto situácii je ešte rozdiel, či sa jedná o rodinné domy, ale bytové výstavby.
     Občania, ktorí bývajú v rodinných domoch a nemajú možnosť umiestnenia vyradených elektrospotrebičov do zberných dvoroch určite majú miesto, kde vyradený spotrebič môžu umiestniť a počkať na termín zvozu. V deň zvozu, už len vynesú vyradený spotrebič k zbernej nádobe. V prípadne, že sa zber koná v iný termín ako zvoz komunálneho odpadu, tak ho umiestnia pred dom v daný termín.
     Horšie je to s občanmi, ktorí bývajú v bytových jednotkách. Nemajú toľko voľného priestoru ako občania v bytových domoch. Našťastie nie všetky elektrozariadenia nie sú konštrukčne veľké, aby zaberali veľa miesta. V prípade, že došlo k vyradeniu elektrospotrebiča, tak nájdite miesto kde ho umiestnite napr. v pivnici, garáži. V deň zvozu ho umiestnite pred blok, prípadne ho zanesiete k zberným nádobám. Keď nastane situácia, že skutočne nemáte kde umiestniť vyradený elektrospotrebič, tak je ešte možnosť využiť spoločné priestory v bytových domoch. Jednoducho umiestnite vyradený elektrospotrebič do spoločných priestorov, alebo ho umiestnite do krabice a označte ho. Môžete uviesť svoje meno, názov elektrospotrebiča a výrazne ho označte, že je nefunkčný. Príklad uvádzame na obr.14.Obr.14 Označenie vyradeného elektrospotrebiča


     Pokiaľ mesto/obec nezabezpečuje zber vyradených elektrospotrebičov, tak oslovte zástupcov samosprávy a opýtajte sa ich ako máte postupovať pri likvidácii vyradených, nepotrebných elektrospotrebičov. Nedajte sa len tak odbiť prázdnymi slovami, ktoré situáciu nevyriešia. Samosprávam vyplýva zo zákona zabezpečiť zber vyradených spotrebičov najmenej dva krát za rok. Usmernite ich a upovedomte o tom, že na Slovensku pôsobí Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu - EVIDOM, ktorá pre svojich členov koordinuje a financuje zber a recykláciu odpadu z veľkých a malých domácich spotrebičov, známych pod názvom biela technika.
     ENVIDOM úzko spolupracuje s obcami, zbernými dvormi, predajňami, prepravcami a recyklátormi.

     V prípade, že nemáte možnosť umiestnenia vyradeného spotrebiča do zberného dvora, nemáte priestory, aby ste si ho mohli ponechať do dňa kedy sa bude vykonávať zvoz v žiadnom prípade ho NEVYHADZUJTE DO PRÍRODY !!! Určite urobíte dobrú vec, keď ho umiestnite k zberným nádobám.

     POZOR! K zberným nádobám, nie do zberných nádob pre separované zložky komunálneho odpadu ani do nádob na zmesový komunálny odpad!

     Mestá a obce majú uzavreté zmluvy so spoločnosťami, ktoré zabezpečujú zvoz komunálneho odpadu. V prípade, že zamestnanci nájdu pri zberných nádobách vyhodené elektrospotrebiče, tak ich zoberú a mali by zabezpečiť ich následné ekologické spracovanie.

     Na záver Vám poukážeme na holú skutočnosť. Na obr.15 ako vidíte, voľne pohodený plech a televízna obrazovka. Nebolo to nasimulované, aby sme poukázali na to ako by to nemalo vyzerať, ale je to smutná skutočná udalosť, ktorá nastala pri prechádzke v „prírode“. Prečo tie úvodzovky? Pretože to už nie je pekná príroda do ktorej si ideme oddýchnuť, odreagovať sa, doslova vypnúť a nemyslieť na každodenné situácie s ktorými sa stretávame. S takými vecami, by sme sa v prírode nemali stretnúť.
Obr. 15 Vyhodená televízna obrazovka s plechom


     Miesto, kde sa nachádzali vyhodené veci je cca 8 km od bytovej výstavby, 3 km od frekventovanej cesty.

     Je niečo také možné, že niekto si dá tu námahu a zanesie vyradený elektrospotrebič do prírody?

     Mali by sme sa zamyslieť nad takými činmi, kedy plánujete vyradený elektrospotrebič vyhodiť do voľnej prírody. Elektrospotrebiče obsahujú nebezpečné látky (olovo, ortuť, farbivá), ktoré sú škodlivé , ktoré ohrozujú naše zdravie, naše zvieratá, divú zver a poškodzujú životné prostredie. V súčasnosti je možné až 90% elektorodpadu naďalej využívať. Môže sa recyklovať, je možné z neho vyrobiť ďalšie výrobky, alebo použiť ako zdroj alternatívnej energie.

Je to len a len na nás, či budeme takýmto spôsobom žiť naďalej a pripravíme tým nie veľmi príjemnú budúcnosť pre nasledujúce generácie.

http://www.artattack.sk

Vyhláška č.208/2005 Z. z. o nakladaní s elektrozariadeniami a elektroodpadom
Leták spoločnosti ENVIDOM