Ježko Separko - Základná škola Jedľové Kostoľany PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Ježko Separko
Základná škola Jedľové Kostoľany
Základná škola v Bojniciach
Celý článok

Základná škola v Jedľových Kostoľanoch


Dňa 12. novembra  2010 v rámci environmentálnej  výchovy,  sme navštívili  Základnú školu v Jedľových Kostoľanoch.
Hneď pri dverách sme boli milo prekvapení, keď sme uvideli nádoby na separovaný zber priamo v budove školy.


Deti boli vnímavé, aktívne sa zapájali do diskusie, komunikácia s nimi bola o to jednoduchšia lebo ich úroveň vedomostí o separovanom zbere bola vysoká. Definíciu pojmov ako separácia, recyklácia zvládli bravúrne.Zodpovedný prístup k danej problematike  či už zo strany pána starostu, alebo pani učiteliek je chvályhodný.Deti správne rozoznávali a triedili odpad pre povinné komodity ako je papier, plasty a kovy, takže sme im už len doplnili informácie o skle a bioodpade.Na záver sme poprosili deti, aby nám nakreslili obrázky z danou témou a my sme im na oplátku dali malý darček v podobe nálepiek.