Ježko Separko - Základná škola v Bojniciach PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Ježko Separko
Základná škola Jedľové Kostoľany
Základná škola v Bojniciach
Celý článok


Základná škola s materskou školou

na Školskej ulici v Bojniciach


Dňa 29. apríla 2011 sme navštívili Základnú školu s materskou školou na Školskej ulici v Bojniciach. Deťom sme spestrili svojou návštevou pobyt v školskom klube. Pomocou ježka Separka sme aj tento raz deťom vysvetlili pojmy ako recyklácia a separácia. Následne sme ich naučili správne rozpoznávať a triediť odpad. Pri praktickej ukážke deti obstáli na výbornú.


Pred odchodom sme ich poprosili aby aj oni prispeli do našej minigalérie a nakreslili obrázky venované danej problematike. Veľmi chceme poďakovať p. riaditeľke PaedDr. Eve Rybárovej a p. zástupkyni Mgr. Ľudmile Rybanskej za ich aktívnu účasť pri všestrannom vzdelávaní svojich žiakov, ktorú je cítiť a vidieť v celej škole.