PDF Tlačiť E-mail


Poďme správne robiť správnu vec
Separácia a spracovanie bioodpadu


Každý obyvateľ v priemere ročne vyprodukuje 327kg komunálneho odpadu. Z tohto množstva až 45 % (v každej obci sa škála pohybuje rôzne – v rozmedzí od 40 % do 70 %) tvorí bioodpad. Skladá sa z pokosenej trávy zo záhrad, lístia, konárikov stromov, ovocných a zeleninových odpadov, drevených pilín, kôry či trusu hospodárskych zvierat. Všetko toto pravidelne vyvážame alebo spaľujeme, prípadne vytvárame čierne skládky niekde v priestoroch, ktoré priamo neohrozujú naše súkromie. Prečo? Ak nepotrebné suroviny správne zužitkujeme, premeníme na hnojivá, ušetríme životné prostredie aj svoje peniaze za nákup umelých hnojív.

Jednou z najstarších a najrozšírenejších človekom riadených recyklácií je kompostovanie, ktoré zintenzívňuje a optimalizuje bežné pôdne mikrobiologické procesy. Pomocou kompostovania je možné z rozličných bioodpadov získať kvalitné organické hnojivo - kompost. Kompostovanie je teda prírodný proces, pri ktorom dochádza k rozkladu organických odpadov pôsobením mikroorganizmov na humusové látky. Voda a kyslík sú nevyhnutné pre život mikroorganizmov a pôdnych organizmov, ktoré bioodpad rozkladajú.


V čom kompostovať

Kompostér – ideálny pomocník pri kompostovaní. Je vyrobený z recyklovaného plastu, nádoba kompostéra nemá dno (z dôvodu voľného styku s pôdou a prístupu mikroorganizmom, červom a dážďovkám). Prikrýva ho veko s otočným ventilom na reguláciu prístupu vzduchu. Bočné dvierka slúžia na vyberanie kompostu a viaceré otvory na prevzdušňovanie hmoty. Pri správnom výbere kompostéra odporúčame zvážiť tri základné kritériá: kvalita materiálu, z ktorého je vyrobený (ideálne vysokohustotný polyetylén) – podporuje hlavne stabilitu a životnosť kompostéra; hmotnosť – z koľkých kilogramov plastu je vyrobený, čo je podmienkou dobrej stability a prevenciou pred prasknutím spôsobeným tlakom vo vnútri kompostéra; počet prevzdušňovacích otvorov – od ktorých závisí správnosť procesu kompostovania a jeho rýchlosť. Neustály vývoj a zlepšovanie technológií prinášajú kvalitný proces kompostovania s dobrým výsledkom.Ako správne kompostovať


Pri kompostovaní je dôležité odpadový materiál zmenšovať a drviť. Pokiaľ odkladáte rozdrvený záhradný odpad do kompostéra, premení sa oveľa rýchlejšie v hodnotný kompost bohatý na živiny. Rozdrvený odpad zo záhradného drviča môžete tiež použiť na mulčovanie pod stromy a kríky, ktoré tak chránite pred vysychaním, obmedzíte rast buriny a zlepšíte kvalitu pôdy. Nezanedbateľným dôvodom pri spracovaní odpadu záhradnými drvičmi je aj skutočnosť, že na Slovensku je spaľovanie odpadu zo záhrad, akým sú odrezané konáre, tráva a pod. už niekoľko rokov zákonom zakázané. K ďalším zásadám patrí správna skladba materiálu, dostatočný prístup vzduchu a dostatočná vlhkosť.Výsledok


Kompost je kvalitné organické hnojivo, ktorým sa do pôdy vracajú všetky cenné živiny. Zrelý kompost možno použiť na rôzne účely. Napríklad na jar ho pridávame k zelenine a ku kvetinám, čo podporuje úrodnosť pôdy a rastliny sú zásobované potrebnými živinami. Väčšie množstvo kompostu nahrnieme k ovocným či okrasným stromom. Vrstva kompostu priaznivo ovplyvňuje príjem dažďovej vody a kyprosť pôdy. Môžeme ho použiť tiež pri zakladaní nových záhrad alebo trávnikov. Kompostovanie v kompostéroch má množstvo výhod. Urýchlenie procesu kompostovania až o polovicu doby nutnej pri kompostovaní na hromadách. Regulácia teploty, vlhkosti, prístupu vzduchu a svetla. Úspora miesta na záhrade (kompostér nahradí nevzhľadnú hromadu). Estetika. Odstránenie nepríjemného zápachu, ktorý vábi hmyz a drobné zvieratá. Finančná úspora na odvoze domových odpadov – kompostovaním je možné spracovať až 30%
kuchynských odpadov. Zužitkovanie odpadov zo záhrady a získanie kompostu - vynikajúceho zdroja živín a organických látok. Aj vďaka tomuto systému separácie bioodpadu môžeme znížiť komunálny odpad, čo znamená znížiť náklady na zber a zvoz odpadu a ušetrené financie použiť na zmysluplnejšie činnosti v našom meste.

Prajeme veľa šťastia s kompostovaním.

Autor: Ing. Nina Oravcová /www.komposter.sk