Anketa

Triedite biologický odpad?
 
Biologicky rozložiteľné komunálne odpady PDF Tlačiť E-mail
Sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov [§ 68 ods. 3 písm. e)].