Roznášanie letákov PDF Tlačiť E-mail

Roznášanie letákov priamo do domácností v domovej výstavbe používa 70 % samospráv.
V bytovej je to 13 % samospráv a 17 % samospráv metódu zvyšovania povedomia prostredníctvom roznášania letákov nepoužíva.

Samosprávy používajú roznášanie propagačných letákov, ktoré upovedomujú obyvateľov
o jednotlivých komoditách, aký je dôvod separovania, čo do zbernej nádoby patrí, čo nepatrí a aké činnosti je vhodné vykonať pred umiestnením separovaných obalov do zberných nádob.

Príklad propagačného letáčiku vidíme na obráyku.

alt