Návratka PDF Tlačiť E-mail
     Spôsob, ako získať informácie o tom, ktorá domácnosť má vyradené elektrospotrebiče, chladničky, objemný odpad alebo drobný stavebný odpad, je prostredníctvom návratiek.

Umiestnenie návratiek môžete zrealizovať:

  • umiestnením do schránok domovej a bytovej výstavby, prostredníctvom pošty, alebo pracovníkov mestského/obecného úradu,
  • súčasť mestských/obecných novín ako príloha,
  • vyzdvihnutím na mestskom/obecnom úrade,
  • bezplatne poskytovať v novinových stánkoch,
  • umiestniť k mestskej/obecnej tabuli, kde v schránke budú umiestnené návratky.


     Prostredníctvom návratiek zistíte množstvo určenej komodity, ktorú budete zbierať. Zistíte, koľko zberných vozidiel budete potrebovať na zber vyseparovaných komodít. V prípade jedného vozidla budete vedieť, koľkokrát bude musieť jedno vozidlo vykonať zber, ktoré ulice majú a ktoré nemajú vyradené komodity a pod..
     Takouto formou preukážete občanom, že Vám záleží na tom, aby sa vyseparované komodity dostali do správnych rúk a tiež, že Vám záleží na tom, aby sa v okolí vašej samosprávy nevytvárali čierne skládky odpadov.
     Po vykonaní zberovej akcie nezabudnite informovať občanov, koľko vyradených komodít bolo vyzbieraných, ktoré ulice najviac vyseparovali a pod.. Bude to pre nich impulz, pretože uvidia z Vašej strany detailnejšiu prácu.

Návratku si môžete stiahnúť tu NÁVRATKA. (veľkosť súboru 33 KB)
Návratka je vo formáte .doc a môžete si ju prispôsobiť podľa vlastných potrieb.