Sklo - Nevhadzujte... PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Sklo
Metodický postup separácie
Zberné vrecia
Nevhadzujte...
Celý článok
Do zberných nádob na sklo  umiestňujte obaly čisté a zbavené iných materiálov
(napr. kov - hliník).

Nevhadzujte:
  • porcelán
  • keramiku
  • zrkadlá
  • sklo s drôteným výpletom
  • autosklá
  • TV obrazovky
  • osvetľovacie neónové trubice.

     Zapájaním sa do separovaného zberu sklenených obalov vyprodukujeme z domácností menej zmesového komunálneho odpadu, prispejeme k zníženiu vypúšťaných emisií do ovzdušia a šetríme energie potrebné na výrobu nových sklenených obalov.

     Ak na výrobu skla použijeme sklené črepy, usporíme 1/4 sklárskych surovín, (piesku, sódy, vápenca), 43% energie a výrazne znížime vylučovanie oxidu uhličitého (CO2) do ovzdušia.

Zapojte sa do separácie sklenených obalov pretože,

„BEZ VAŠEJ POMOCI A VAŠEJ AKTÍVNEJ ÚČASTI PRI  SEPARÁCII KOMUNÁLNEHO ODPADU
                    SA NÁM ZMENY NIKDY  NEPODARÍ DOSIAHNUŤ “.

http://www.natrurpack.sk