Sklo - Zberné vrecia PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Sklo
Metodický postup separácie
Zberné vrecia
Nevhadzujte...
Celý článok
     Zberné vrecia sú tiež farebné odlíšené. Kontajnery na sklo (obr.10) sú oddelené pre biele sklo - biele a farebné sklo - zelené, čím sa zabráni zmiešavaniu sklenených obalov.
     Občania, ktorí žijete v bytových výstavbách musíte vynášať vyseparovaný odpad k zberným nádobám, ktoré sa nachádzajú vo vyhradených miestach a slúžia pre určitú skupinu obyvateľov. Preto je potrebné, aby ste separovali sklenené obaly už v domácnosti, a to zvlášť obaly pre biele (číre), zelené a hnedé sklo.

     Po naplnení používaných prostriedkov ich odnášajte do zberných nádob. Po príchode k zberným nádobám musíte dávať vyseparované sklenené obaly biele (číre) do zberného kontajnera s nápisom BIELE SKLO a zelené a hnedé do kontajnera s nápisom FAREBNÉ SKLO.    

alt

       Obr.10 Zberné kontajnery na biele a farebné sklo

     Na obr.11 sú zobrazené zberné vrecia, ktoré sa používajú prevažne v domovej výstavbe. V domovej výstavbe občania, ktorí produkujete sklenené obaly, musíte tak tiež po odstránení iných použitých materiálov na sklenených obaloch obaly umyť a triediť do pridelených zberných vriec.

Vrecia sú farebne odlíšené (obr.11) tak, ako je to pri zberných nádobách.

Zelené vrecia používajte na separáciu sklenených obalov a odstránené časti, ktoré sú z iných materiálov napr.: uzávery kovové, plastové, poistné krúžky umiestňujte do vriec určených na daný druh separovaného materiálu.

Žlté vrecia pre umiestňovanie plastov,

Červené vrecia pre umiestňovanie kovových častí z použitých výrobkov,

Modré vrecia pre separáciu papiera a

Čierne vrecia pre separáciu biologicky rozložiteľného odpadu zeleného, zo záhrad a parkov.


alt

Obr.11 Zberné vrecia

Do zberných nádob PATRIA sklenené nevratné fľaše z nápojov, minerálok, jedlých olejov, zaváranín, tabuľové sklo, črepiny zo sklenených rozbitých nádob, črepiny z vratných sklenených nádob. Samozrejme je potrebné umiestňovať fľaše čisté a zbavené iných materiálov.

Do zberných nádob NEPATRÍ porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, sklo s drôteným výpletom, osvetľovacie neónové trubice.

Na zberných nádobách, ktoré sú odlíšené farebne sa nachádzajú aj informačné tabuľky. Slúžia pre upresnenie, čo do zbernej nádoby nepatrí. Sú napísané väčšími výraznými nápismi.