Sklo - Metodický postup separácie PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Sklo
Metodický postup separácie
Zberné vrecia
Nevhadzujte...
Celý článok

Metodický postup separácie sklenených obalov


     Po zakúpení potravín, ktoré majú použitý obalový materiál „sklo“, alebo sú to výrobky zo skla, nás čaká úloha, ktorou pomôžeme šetriť prírodné zdroje životného prostredia, zdravie obyvateľstva, ale aj krásu prírody a nazývame to triedením (separáciou). Na diagrame si môžeme ukázať životný cyklus skla vo všeobecnom ponímaní. Môže to byť sklenená fľaša, pohár, váza, džbán a pod.alt

Pri postupe, ako čo najúčinnejšie dosiahnuť separáciu skla sa môžeme riadiť diagramom.

     Spotrebitelia si kupujú v sklenených obaloch výrobky. Sú to nápoje ako mlieko, malinovky, pivo, víno, jedlý olej a pod., jedlá ako sú zaváraniny, zeleniny a ovocia, ďalej sú to poháre, vázy, ale aj rozbité sklenené nádoby (črepy), tabuľové sklo z okien (bez rámov!) .
Po skonzumovaní nápojov a jedál, majú dve možnosti ako sa zbaviť pre nich už nepoužitých sklenených obalov.

     Niektoré sklenené obaly sú pri zakúpení zálohované. To znamená, že pri zakúpení výrobku sú sklenené obaly spoplatnené. Po skonzumovaní potravín je možnosť vrátenia sklenených obalov, za ktoré je finančná časť vrátená. V súčasnosti sú takýmto spôsobom zálohované a predávané alkoholické aj nealkoholické sklenené obaly od piva, minerálky, vína. Je to najúčinnejší spôsob, ako zabrániť tomu, aby sa sklenené obaly dostávali na skládky komunálneho odpadu a povaľovali sa vo voľnej prírode.

     Čo robiť so sklenenými obalmi, ktoré nie sú zálohované a stávajú sa pre obyvateľov nepotrebné , čiže odpadom? V prvom rade sú to obaly, ktoré môžu obsahovať aj iné materiály, ktoré je potrebné pred umiestnením do zberných nádob odstrániť.

     Na fľašiach od alkoholu ako vidíme na obr.5, sú to kovové krúžky, ktoré slúžia ako poistka a ostávajú po otvorení na fľaši.

alt

Obr.5 Použitý sklenený obal s kovovým uzáverom a poistným krúžkom

     Na odstránenie je potrený ostrejší predmet, napr. nožík, vidlička, lyžička, ktorým sa dostanete pod poistný krúžok a natočením predmetu alebo odďaľovaním od obalu dôjde k roztrhnutiu poistného krúžku.
     Tým sme odstránili z obalu nežiadúci materiál. Ako príklad si môžeme uviesť aj časti kovových obalov (alobal) na fľašiach od šampanského, ktoré je tiež potrebné odstrániť. Sklenené obaly s umelohmotnými uzávermi je tiež potrebné zbaviť cudzorodých pozostatkov.
     Nakoniec aj samotný uzáver predstavuje materiál, ktorý je potrebné oddeliť od obalu a umiestniť do zbernej nádoby. Na pivových fľašiach je to kovový vrchnák (obr.6).


alt

Obr.6 Pivový vrchnák

     Na jogurtových obaloch (obr.7) sa nachádza vrchnák z kovu, ktorý je potrebné odstrániť a neumiestňovať do nádoby pre sklenené obaly, ale pre kovy.


alt

Obr.7 Sklenený obal od jogurtu s kovovým uzáverom

Na sklenených obaloch sa nachádzajú spresňujúce informačné značky.
Napríklad: jogurty sa nebalia len do umelohmotných obalov, ale aj do sklenených, ako sme uviedli vyššie.
Na takýchto obaloch sa nachádzajú informačné značky (obr.8), ktoré nás informujú o tom, že použitý obal patrí do zbernej nádoby – prvá značka zľava.

     Druhá značka nás informuje, že je možné obal opätovne použiť (recyklovať) súčasne s označením, že sa jedná o výrobok z viacerých materiálov (C) a najväčšie zastúpenie  má sklo (GL).

     Tretia značka nás informuje o zelenom bode, to znamená, že spoločnosť, ktorá výrobok uviedla na trh a ktorý vyrobila sa zapája do separácie použitých obalov zo svojich výrobkov.   

alt


Obr.8 Informačné označenie skleneného obalu pre jogurty
 
     Po odstránení pozostatkov iných materiálov je vhodné sklenené obaly vypláchnuť, aby v zberných kontajneroch nedochádzalo k rozmnožovaniu hmyzu a hlodavcov.
     Na obrázku na ľavo sa nachádza znečistený sklenený obal od jogurtu a na pravo čistý obal, ktorým hmyz a hlodavce neupútate.
     Stačí 1dcl vlažnej vody na hrubé opláchnutie a potom ešte 1dcl na čisté opláchnutie.
Samozrejme je potrebné posúdiť, o aký veľký obal sa jedná a ako je veľmi znečistený.

alt


Obr.9 Na ľavo znečistený obal, na pravo čistý sklenený obal

     Predstavte si, že by ste použitý obal od ovocného sirupu alebo vína nechali v domácnosti len tak.
     V priebehu jedného, dvoch dní by sa vám nasťahovali malé mušky, ktoré by sa rozmnožovali a narušovali vám súkromie.
     Presne to isté by sa dialo v zbernej nádobe, pokiaľ by ste obal nevypláchli.
     Začal by sa rozmnožovať hmyz, hlodavce by obskakovali okolo zberných nádob, pretože by si zvykli na príjem potravy. Znepríjemňovali by ste životné prostredie nielen sebe, ale aj ostatným obyvateľom.
     Pri umiestňovaní vyseparovaného komunálneho odpadu do zberných nádob by ste sa obávali, či na vás nevyskočí nejaká háveď . Nie je to veľmi príjemný pocit.
     Práve umývaním a vyplachovaním môžeme takýmto neželaným situáciám predísť.

     Po príprave sklenených obalov v domácnosti nastala situácia, kedy odnášate vyseparované a čisté sklenené obaly do zberných nádob. Je potrebné rozdeľovať sklenené obaly na biele (číre) sklofarebné (hnedé, zelené) sklo. Každé mesto a obec zabezpečuje prostriedky na separáciu komunálneho odpadu.
     V súčasnosti sa v mestách a na dedinách stretávame so zberovými kontajnermi na sklo prevažne v bytovej výstavbe a so zbernými vrecami v domovej výstavbe.