Šatstvo - Metodický postup separácie PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Šatstvo
Metodický postup separácie
Celý článok

Metodický postup separácie šatstva


     Obyvatelia už od svojho zrodu začali používať oblečenie, ktoré zakrývalo intímne časti tela. Druh závisel od dostupných materiálov a klimatických podmienok oblasti, v ktorej žili. Väčšinou to boli prírodné materiály, pretože rozvoj priemyslu dosiahol významný pokrok v 20. storočí.
     Ešte aj v súčasnosti na našej planéte žijú obyvatelia, ktorí z nášh o pohľadu žijú v primitívnych podmienkach. Ako vidíme na obr.4, ich oblečenie, náradie, módne doplnky, je to skrátka všetko čo potrebujú k životu.Obr.4 Domorodec z ostrova Nová Guinea


     Ide o domorodca ostrova Nová Guinea, žijú tam Kombajovia. Fotografia je použitá z dobrodružnej výpravy od známeho scenáristu, kameramana a režiséra Pavla Barabáša. Citujeme, ako opísali ich život súčasný „novodobý“ obyvatelia, ktorí sa s nimi priamo stretli:

„Žijú v primitívnych podmienkach, ako v dobe kamennej. Nepoznajú svoju vlastnú podobu, snáď len odraz na hladine vody. Nepoznajú písmo, koleso, hrniec. Peniaze sú im nanič. Nevedia vyhrávať, nepotrebujú súťažiť. Aj napriek tomu im nechýba zmysel pre rovnováhu a dokonalú spätosť s prírodou. „Oblečení“ chodia rovnako – muži majú zelený lupeň na pohlaví, ženy palmové vlákna. Nepoznajú farby, ktoré nezapadajú do prostredia džungle. Všade je poriadok, žiaden odpad. Nič po nich nezostáva. Vstávajú, keď príde svetlo. Spať idú, keď sa na nich nalepí tma.“

     Z nášho pohľadu je na zamyslenie, či je to vôbec možné, že s nami na jednej planéte, ktorá je vo vesmíre ako kvapka v mori žijú takýto ľudia.

Je na zamyslenie, že títo obyvatelia našej planéty neprodukujú žiaden odpad.

     Je na zamyslenie, že produkciou odpadu, a výdobytkami vyspelejších civilizácii ovplyvňujeme aj týchto obyvateľov, ktorí ani nevedia, že niekto iný na planéte Zem existuje.

     Tak ako aj v iných odvetviach aj v textilnom odvetví došlo k rozmachu a začalo sa vyrábať oblečenie rôzneho druhu a z rôznych materiálov. Po opotrebovaní, poškodení, alebo len tak z hľadiska módy sa oblečenie stáva už len vecou, ktorá nám prekáža, je nepotrebná a stáva sa odpadom. Po skončení životnosti z pohľadu používateľa je dôležité zamyslieť sa nad tým, ako by sme mohli predĺžiť životnosť takýchto vecí. Samozrejme, ak je to možné. Týka sa to šatstva, ktoré je ešte možné použiť a nie je znehodnotené napr. farbou, roztrhané, alebo dobou používania opotrebované.
     Metodický postup separácie šatstva spočíva v prvom rade v možnostiach, ako predĺžiť životnosť vecí, ktoré môže použiť niekto iný.
     V prípade, že sa potrebujete zbaviť šatstva, ktoré je možné naďalej používať, pokúste sa zamyslieť nad možnými spôsobmi, ktoré by predĺžili ich životnosť. Predkladáme Vám niektoré návrhy, ktoré určite niektorí z Vás už použili.

Súrodenci

     Pokiaľ máte možnosť, použite šatstvo, ktoré nie je zničené od starších detí pre tie mladšie. V prípade, že rodina má dvoch a viac chlapcov, tak je to pomerne jednoduché. To isté platí aj v prípade dievčat. Finančná situácia má značný vplyv na rozhodovanie o počte detí. Je logické, že rodina, ktorá ledva vyžije s jedným dieťaťom asi nebude uvažovať nad ďalšími. Samozrejme, sú rodiny, ktoré nepociťujú túto potrebu, pretože sú dostatočne finančne zabezpečené. Práve takéto rodiny by sa mali nad možnosťou predĺženia životnosti šatstva zamyslieť.

Rodina

     Rodiny, ktoré pochádzajú z viacero súrodencov majú väčšiu možnosť zabezpečenia, že sa šatstvo bude naďalej používať. Opýtajte sa všetkých súrodencov, bratrancov, sesterníc, či by mohli používať nepotrebné šatstvo od Vašich detí. Určite sa u niektorých z Vás nájdu veci, ktoré ste použili možno jedenkrát a už ich nemôžete použiť. Takéto situácie nastávajú hlavne u maloletých detí, ktoré rýchlo rastú a niekedy ani nestihnú kúpené veci vynosiť.

Priatelia a známi

     Ďalšou skupinou môže byť okruh kamarátov a známych. Určite by to mali byť známi, ktorí to pochopia, keď sa ich opýtate, či by nechceli vetrovku, nohavice, ktoré Vaše dieťa nestihlo použiť, alebo ho nosilo len jeden rok. Treba zvážiť, koho oslovíte, aby nedošlo k situácii, že si budú myslieť, že ich považujete za rodinu s finančnými problémami.

Rómski spoluobčania

     Práve skupina rómskych spoluobčanov patrí medzi tých, ktorí veľmi radi uvítajú z ich pohľadu nové šatstvo. V menších obciach je to jednoduchšie, pretože sa obyvatelia navzájom lepšie poznajú. Rodiny väčšie množstvo použitého šatstva zhromaždia do sáčkov a dohodnú sa s rómskymi spoluobčanmi, kedy si to odoberú. Pri väčšom množstve to môže byť aj za symbolickú cenu. To ale závisí na dohode.
     Je potrebné si uvedomiť, že sa jedná o skupinu obyvateľov, ktorí sa nachádzajú v inej finančnej hladine. Môže nastať situácia, že za poplatok to nebudú chcieť zobrať a nepotrebné šatstvo Vám ostane na obtiaž. Keď ich ponúknete zadarmo, obídete tým následné komplikácie s nepotrebným šatstvom. Vo väčších mestách je to iná situácia. Obyvatelia poznajú možno len svojich susedov. Stretávame sa s tým, že nielen rómski občania pravidelne navštevujú zberné nádoby, v ktorých sa prehrabávajú a zbierajú pre nich užitočné veci. Ako vidíme na obr.5 rómsky občan našiel vyhodený uterák, ktorý mu určite ešte dobre poslúži.  


Obr.5 Rómsky spoluobčania našiel uterák v zbernej nádobe

     Každý jeden, koho z týchto skupín oslovíte, môže ušetriť a tiež prispieť k tomu, aby sa šatstvo, ktoré je možné ešte používať, nedostalo na skládky komunálneho odpadu.

Charita

     Ďalšou možnosťou je poskytnúť použité šatstvo na charitu. Pri väčšom množstve sa nesnažte zamiešať aj znehodnotené šatstvo, pretože potom už ho nebudú chcieť odoberať. Nebolo by z Vašej strany správne, že sa takýmto spôsobom zbavíte nepotrebných vecí, čím spôsobíte problémy iným. Predstavte si, ako by ste sa cítili Vy, keby ste očakávali pomoc a niekto by Vás zneužil.
     Pracovníci charity poskytnú šatstvo ľuďom, ktorí sú v skutočnej núdzi, ktorí ho potrebujú na to, aby mohli prežiť. Pokiaľ sa rozhodnete a neviete, kde sa charity nachádzajú, použite internet a do vyhľadávača zadajte slovo „charita“. Informujte sa na konkrétnej adrese a pracovníci Vás usmernia, akým spôsobom máte ďalej postupovať. Pokiaľ nedôverujete tomu, že Vaše veci skutočne pomôžu, skúste sa pozrieť napríklad na stránku „človek v ohrození“.

Inzercia

     Pokiaľ ste nemohli zabezpečiť predĺženie životnosti zbytočného šatstva, tak skúste použiť inzerciu. Pokiaľ budete v obchodnom dome, ktorý má inzertnú tabuľu, venujte minútku svojho času a vypíšte inzertný papier. Veľa ľudí využíva práve túto metódu na to, aby sa dostali k veciam buď darovaním, alebo za symbolickú cenu. Ďalšou možnosťou je bezplatná inzercia na internete v rubrike „Odevy, obuv“, kde môžete zverejniť aj fotografie.     
     Pokiaľ nie je možné zabezpečiť predĺženie životnosti šatstva, tak ostáva možnosť správne ho umiestniť. Z pohľadu oddeľovania materiálov to nebude veľký problém, pretože šatstvo obsahuje málo rôznorodých materiálov. Najčastejšie používané materiály sú kov (zipsy, gombíky, nity, ozdoby), plast (zipsy, gombíky, ozdoby), ktoré sa zatiaľ neoddeľujú.
     V prípade, že vaše mesto/obec zabezpečuje zber šatstva, je potrebné dodržiavať termíny, kedy dochádza k odberu. Je dôležité umiestňovať šatstvo do predpísaných zberných nádob, prípadne vriec. Šatstvo nesmie byť znečistené farbou, olejom, chemickými látkami pretože sa význam separácie stráca. Takéto šatstvo sa nedá spätne spracovať, pretože je znehodnotené a odstránenie chemických látok je buď nemožné, alebo veľmi obtiažne.

     Niektoré mestá a obce majú zriadené zberné dvory a zberné centrá ktoré prevádzkujú sami, alebo ich prevádzkuje firma. Informujte sa, aké komodity je možné do zberného dvora doniesť. V prípade, že zberný dvor odoberá opotrebované šatstvo, zaneste ho do zberného dvora a umiestnite na správne miesto. V zberných dvoroch sú k dispozícii zberné nádoby, ktoré sú označené identifikačnými tabuľkami.

ŠATSTVO


     V prípade neoznačenia Vás pracovník zberného dvora usmerní, kam to máte umiestniť. Nasledujúce obrázky (obr.6,7,8,9) poukazujú na to, ako by to v prírode nemalo vyzerať. Je to čierna skládka odpadov, ktorá sa nachádza pri lesnej ceste, asi 10 km od mesta.
Je to správne, že sa obyvatelia takýmto spôsobom zbavujú nepotrebných vecí?
 
  

Obr.6 a 7 Čierna skládka odpadov


   

Obr.8 a 9 Čierna skládka odpadov


„Zabráňme znečisťovaniu životného prostredia, ktoré potrebuje k existencii každý z nás.“


http://www.artattack.sk