Kovy PDF Tlačiť E-mail
Obsah článku
Kovy
Metodický postup separácie kovov
Celý článok

Železo je ľudstvu známe už od praveku, jeho väčšia priemyselná produkcia sa začala až v 18. storočí.
Napoleonské vojny na začiatku 19. storočia priniesli dobu rozkvetu železiarskeho priemyslu. Prudké stúpanie cien železa a železiarskych výrobkov bolo podnetom pre zakladanie nových hámrov, hút a železiarní. Kov sa používa v každom odvetví priemyslu. Veľké zastúpenie má aj v potravinárskom priemysle, kde sa vyrábajú obaly potravín. Z celkového množstva komunálneho odpadu kov tvorí 4%. Kovové obaly, s ktorými sa stretávame najčastejšie v domácnostiach delíme na:

• obaly zo železa a ocele, ktoré sa uplatňujú ako obalový materiál v podobe oceľového plechu rôznych hrúbok. Používajú sa na uzávery, konzervy, plechovky a pod.,
• obaly z hliníka a jeho zliatin patria medzi spoľahlivé, ľahké , dobre tvarovateľné a hlavne výborne recyklovateľné. Používajú sa na výrobu konzerv, fólie, dózy, veľké zastúpenie majú ako obalový a ochranný materiál pri nápojoch (malinovky, pivo, energetické nápoje a pod.). Ďalej sa používa na výrobu hliníkových fólií pre žuvačky, kávy, keksy, čokoládové tyčinky a pod., ktoré sú tiež veľmi dobre recyklovateľné.

Hliník (lat. aluminium) je chemický prvok,ktorý má v periodickej tabuľke prvkov značku Al. Hliník je tretím najrozšírenejším prvkom v zemskej kôre s 8,13 % zastúpením. Väčšie zastúpenie má už len kyslík 46,60 % a kremík 22,72 %. Hliník objavil v roku 1827 nemecký chemik a lekár Friedrich Wöhler. Hliník bol v tej dobe vzácnym kovom. Využíval sa na dekoračné účely. Na uniformách vojakov armády Napoleona III. sa leskli gombíky z hliníka. Jeho cena klesla, keď bola vo Švajčiarsku postavená prvá továreň na výrobu hliníka. Pre svoju ľahkosť začal nahrádzať železo a iné kovy. Najväčšie využitie má tam, kde je potrebná vysoká pevnosť pri nízkej hmotnosti - letecký priemysel, automobilový priemysel, ale našiel si zastúpenie aj v potravinárskej sfére ako obalový materiál. Svoje miesto si v minulosti našiel pri výrobe bytových predmetov ako sú príbory a riady (na tieto účely sa hliník prestal používať, keď sa zistilo že sa rozpúšťa v kyselinách napr. v kyseline citrónovej a tieto zlúčeniny pri požití poškodzujú mozgové bunky). Nahradený bol drahším kovom - nerezom.

Výhodou kovových obalov je, že termickým technológiám recyklácie neprekáža (vo väčšine prípadov) ani prípadné znečistenie baleným tovarom. Vzhľadom na mimoriadnu efektívnosť recyklácie hliníka je potrebné, aby sme zodpovedne pristúpili k separácii kovových obalov. Zber a zhodnocovanie týchto obalov má výrazne ekologický aspekt a zabraňuje znečisťovaniu zmesového komunálneho odpadu. Odpad z kovu vzniká vo výrobnej a komunálnej sfére. Kovové obaly sa používajú na balenie širokého spektra tovarov od priemyslu, balenie potravinárskych výrobkov, kozmetických výrobkov a pod. Výrobcovia používajú na svojich výrobkoch spresňujúce značenie, ktoré usmerňuje spotrebiteľov z akého materiálu bol obal vyrobený.

Výrobcovia obaly označujú grafickými značkami doplnené o písomné a číselné údaje (obr.1).

alt

Obr.1 Označovanie kovových obalov

Písmená a čísla upresňujú o aký druh obalu konkrétne ide. Pri obaloch, ktoré sú vyrábané z kovov sa používajú písomné skratky doplnené číselným údajom:

Kovy

Materiál

Číselný znak

Písomný znak

Oceľ

40

FE

Hliník

41

ALU


Ďalej sa stretávame s obalmi v kombinácii iných materiálov, ktoré je možné od seba oddeliť a nazývajú sa kompozity. Označujú sa písomným znakom C a skratkou materiálu, ktorý na obale prevláda. Pri použití kombinovaných obalov sa materiál z kovu nachádza v menšom zastúpení. Preto poznáme značenie pre papier a kov, plast a kov, sklo a kov nasledovne:

Kompozity „C“

Materiál

Číselné označenie

Papier a lepenka/rôzne kovy

80

Papier a lepenka/hliník

82

Papier a lepenka/cínový plech

83

Papier a lepenka/plasty/hliník

84

Papier a lepenka/plasty/hliník/cínový plech

86

Plasty/hliník

90

Plasty/cínový plech

91

Plasty/rôzne kovy

92

Sklo/hliník

96

Sklo/cínový plech

97

Sklo/rôzne kovy

98


Okrem týchto informačných symbolov sa na kovových obaloch nachádza aj panáčik vyhadzujúci nepotrebný obal do nádoby (obr.2), ktorý hovorí o tom, že použitý obal nepatrí na zem, ale do zbernej nádoby.

alt

Obr.2 Panáčik s košom

Metodický postup separácie kovov

Pri separácii kovov sa myslí separovanie kovov, ktoré sú pri zakúpení výrobkov použité ako obalové materiály. Ide o hliníkový (AL) a oceľový (FE) materiál, z ktorých sú vyrábané obaly ako plechovky od nápojov, viečka od jogurtov, konzervy, obaly, uzávery od zaváranín a pod.
Plechovky od nápojov sú používané pre alkoholické nápoje pivo, víno, a tiež pre nealkoholické nápoje malinovky (coca cola, sprite, fanta ...), energetické nápoje, kávy a pod. (obr.3).

alt

Obr.3 Kovové obaly od nápojov

Obaly od nápojov sú v podstate čisté, ale malým objemom vody ich prepláchnuť môžete. Neprilákate k zberným nádobám dotieravý hmyz, ani zvieratá ktoré hľadajú potravu. Po skonzumovaní potravín je vhodné kovové obaly od nápojov zmenšiť. Na obr.4 je znázornený postup zmenšenia kovového obalu od piva.
Prázdny obal si položíte na zem, a zašliapnutím z neho urobíte doslovnú placku. Je to rýchly a jednoduchý spôsob ako zmenšiť objem prázdneho obalu, čím ušetríte veľa miesta v zbernej nádobe a zabránite rýchlemu napĺňaniu zberných nádob.

alt

Obr.4 Zmenšenie kovového obalu od piva

Obaly od nápojov majú väčšinou objem 0,5l alebo 0,33l. Keď si zoberieme 1100 l zbernú nádobu a obal od 0,5l nápoja, tak pri vyplnení celého objemu zbernej nádoby by sme teoreticky do nádoby umiestnili 2200 takýchto obalov. Je to len teoretický príklad. Zmenšením objemu obalu, sa z 0,5l stane približne 0,1l. To znamená, že 5 zmenšených obalov zaberie miesto v zbernej nádobe ako 1 nezmenšený. Pri zodpovednom separovaní a zmenšovaní objemu obalu, by sme predĺžili interval zvozu zberných nádob 4 – 5 krát.
Pre ochranu a zabezpečenie trvanlivosti potravín, ako sú napr. kondenzované mlieko, ryby (obr.5), je použitý obal z kovového materiálu.

alt

Obr.5 Kovové obaly používané u niektorých potravín

Po skonzumovaní potravín sa obaly stávajú nepotrebné. Ryby v konzerve môžu byť v oleji, alebo paradajkovej omáčke. Po skonzumovaní obal umyjeme saponátom, aby sme odstránili zvyšky oleja, alebo omáčky. Kondenzované mlieko SALKO určite zanechá zvyšky na obale, ktoré je tiež potrebné umyť a pripraviť do zberného vrecia v domovej výstavbe, alebo odniesť do zbernej nádoby v bytovej výstavbe.
Mnohé domácnosti, či už v bytovej, alebo domovej výstavbe, sa starajú o psov, alebo mačky. Krmivo, ktoré kupujú pre svojich miláčikov je balené v plastových vreciach, alebo konzervách (obr.6).

alt

Obr.6 Krmivo pre psov v kovovom obale

Po vypotrebovaní krmiva konzervu umyjeme saponátom, pretože krmivá v konzervách nie sú suché, ale sú ako „hotové jedlá“, ktoré prihrejete a podávate zvieratám. Obsahujú nálev „aspik“, ktorý zanecháva zbytky v konzerve. Preto je potrebné konzervu poriadne umyť, čím zabránite rozkladu potravy a následne by to spôsobovalo nepríjemné zápachy.
Z výrobkov, ktoré používajú kombinované obaly a určitá časť je z kovového materiálu (a je ľahko oddeliteľná), si ukážeme niekoľko druhov.
Medzi takéto druhy obalov patria zaváraniny (obr.7), ktoré majú kovové uzávery, jogurty v plastových obaloch s kovovým uzáverom, pivo, malinovky, minerálne vody, na ktorých sa používa kovový uzáver (obr.8).


alt

Obr.7 Zaváraniny s použitím kovových uzáverov a obalov zo skla

alt

Obr. 8. Uzáver z nápojov

Uzávery, ale aj samotné sklenené obaly sa nemusia stať hneď po prvom použití potravín nepotrebné. Pokiaľ sa chceme držať rebríčkom trvaloudržateľnej hierarchie, kde je na prvom mieste minimalizácia produkcie komunálneho odpadu, na druhom mieste je znovupoužívanie a až na treťom mieste je recyklácia tak sme sa po použití potravín dostali k druhému miestu. To znamená, že tieto druhy obalov je možné opätovne použiť, alebo znovupoužiť. Názorný príklad vidíme aj na obr.7. Sú to už po niekoľký krát použité obaly zo skla, ale aj uzávery z kovu. Opatrným zaobchádzaním s kovovými uzávermi, je možné ich opätovné použitie. Na obr.9 vidíme kovový uzáver, na ktorom výrobca upovedomuje spotrebiteľov, že uzáver je možné viacnásobne použiť. Samozrejme počet použití závisí od spotrebiteľov. Tým, že budeme znovu používať aj keď len takéto obyčajné výrobky ako sú kovové viečka, šetríme prírodné zdroje, šetríme energie, ktoré výrobné závody spotrebúvajú. Prispievame tým k znižovaniu vypúšťaných emisií do ovzdušia a znižujeme množstvo komunálneho odpadu.

alt

Obr.9 uzáver pre opakované použitie

Poukázali sme na niekoľko druhov potravín, pre ktoré sa používajú kovové ochranné obaly. Každý výrobok obsahuje na etikete, alebo priamo na obale upresňujúce označenie, čím spotrebiteľ zistí o aký druh obalu sa presne jedná. Každý obal je potrebné pred umiestnením do zbernej nádoby vypláchnuť, aby sme odstránili pozostatky potravín. Pokiaľ to tvar, a poddajnosť materiálu dovolí, tak každý obal zmenšíme buď zošliapnutím, alebo stlačením. Na obr.4 sme si ukázali použitý obal od piva, ktorý je pripravený na umiestnenie no zbernej nádoby. Poukazuje aj na to ako vyzerá zmenšený obal. Ušetríme tým veľa miesta v zberných nádobách. Potom je potrebné odniesť vyseparované obaly do zberných nádob. Pre kovové obaly sa používajú červené zberné nádoby (kontajnery), ktoré majú otvory prispôsobené separovanej komodite.(obr.10)

alt

Obr.10 Zberná nádoba na kov

Zberné kontajnery sa používajú prevažne v bytovej výstavbe, kde objem a počet by mal byť prispôsobený počtu obyvateľov. V domových výstavbách sa používajú na separáciu kovových obalov červené plastové vrecia (obr.11), do ktorých obyvatelia rodinných domov umiestňujú vyseparované kovové obaly.

alt

Obr. 11 Zberné vrecia na separovaný komunálny odpad

Do červených kontajnerov PATRÍ: kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. Kovové obaly a kovy možno odniesť do zberní kovov, príp. do zberných dvorov.

Do červených kontajnerov NEPATRÍ: kovové obaly od farieb a lepidiel, chemikálií, kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. zubné pasty, nápojové kartóny v prípade, že sa vo vašej obci či meste tieto obaly zbierajú, umiestňujte ich do kontajnerov alebo igelitových vriec na to určených.

Po príchode k zberným nádobám, ktoré sú odlíšené farebne, uvidíte výrazné informačné tabuľky. Slúžia pre upresnenie, čo do zbernej nádoby nepatrí. Sú napísané väčšími výraznými nápismi.KOVY

"Do zberných nádob na kovy umiestňujte obaly čisté a zbavené iných materiálov, zmenšite ich objem stlačením, alebo zošliapnutím.

Nevhadzujte: znečistené kovové obaly, kovové obaly od farieb a lepidiel, chemikálií, kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. zubné pasty, nápojové kartóny a pod. "Nevyčerpávajme zbytočne prírodné zdroje. Využime kovové obaly a časti obalov, ktoré sú pre nás nepotrebné a dajme im ďalšiu šancu aby sa z nich stali nové výrobky.

Recykláciou hliníka sa ušetrí 8 kg bauxitu, 4 kg chemických produktov a 14 kW elektrickej energie (95%), emisie sa dokonca znížia o 99%.

Na výrobu 1 tony ocele z recyklovaných materiálov sa použije menej železnej rudy o 1,5 tony, uhlia o 1/2 tony, vody o 40% a energie o 75%. Zníži sa znečistenie ovzdušia o 86%, znečistenie vody o 97% a zníži sa ťažobný odpad o 97%.

MY PRETO MÔŽEME UROBIŤ VEĽMI VEĽA A VEĽMI MÁLO NÁMAHY A ÚSILIA NÁS TO BUDE STÁŤ, STAČÍ KEĎ BUDEME SEPAROVAŤ KOVOVÉ OBALY !!!

Komoditný program sektora kovových obalov na r 2006 - 2010
http://www.naturpack.sk