Anketa

Triedite biologický odpad?
 

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Ekologický slovník » Separuj Odpad

Separuj Odpad

Ekologický slovník

Proces rozkladu organických molekúl na jednoduché anorganické zložky, k čomu dochádza za prítomnosti voľného kyslíka.
Proces rozkladu organických molekúl na jednoduchšie organické a anorganické zložky, prebieha za neprítomnosti kyslíka.
Podmienený človekom, napríklad antropogénna vegetácia
Človekom vytvorený predmet.
Je plynný obal Zeme, siahajúci do výšky niekoľko desaťtisíc kilometrov. Na základe teploty od atmosférickej výšky sa vzdušný obal Zeme rozdeľuje na 5 základných oblastí: troposféra, stratosféra (ozonosféra), mezosféra,...
Technológia výroby s minimálnym množstvom odpadu a maximálne efektívnym výrobným postupom.
Predstavuje ekosystém alebo skupinu ekosystémov, ktoré vytvárajú trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev.
Rozklad odpadov mikroorganizmami alebo látkami biologického pôvodu.
Variabilita všetkých žijúcich organizmov a všetkých ekosystémov a ekologických komplexov, ktorých súčasťou sú organizmy.
10. Biológia
Veda o živých organizmoch, rozlišujú sa základné vedné disciplíny ako cytológia, anatómia, morfológia, fyziológia, genetika, ekológia, a špeciálne biologické disciplíny, napríklad botanika, zoológia, mikrobiológia, mykológia a...

<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>
Stránka 1 z 17


Powered by AlphaContent 4.0.6 © 2008-2024 - All rights reserved