Anketa

Triedite biologický odpad?
 

# | 0-9 |A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Proces rozkladu organických molekúl na jednoduché anorganické zložky, k čomu dochádza za prítomnosti voľného kyslíka.
Proces rozkladu organických molekúl na jednoduchšie organické a anorganické zložky, prebieha za neprítomnosti kyslíka.
Podmienený človekom, napríklad antropogénna vegetácia
Človekom vytvorený predmet.
Je plynný obal Zeme, siahajúci do výšky niekoľko desaťtisíc kilometrov. Na základe teploty od atmosférickej výšky sa vzdušný obal Zeme rozdeľuje na 5 základných oblastí: troposféra, stratosféra (ozonosféra), mezosféra,...

Powered by AlphaContent 4.0.6 © 2008-2024 - All rights reserved