Anketa

Triedite biologický odpad?
 
Globálne environmentálne problémy PDF Tlačiť E-mail
Príroda v dôsledku nadmerného čerpania prírodných zdrojov z prírodného bohatstva a intenzívneho, neúnosného zaťažovania produktmi ekonomických činností postupne znižuje až stráca produkčnú, asimilačnú a disimilačnú schopnosť. Narúšajú sa vzájomné väzby medzi jednotlivými zložkami prírody. Výsledkom toho sú trvalé, nežiaduce zmeny prírody a tieto majú spätný negatívny dopad na existenciu samotného človeka. Dôsledky ľudskej činnosti zapríčinili negatívnu zmenu kvality životného prostredia a vyvolali globálne environmentálne problémy, ktoré majú celosvetový charakter. Za globálne problémy ľudstva sú pokladané: globálne otepľovanie (globálna klimatická zmena); zoslabovanie ozónovej vrstvy v stratosfére; kyslé dažde; ohrozenie biologickej diverzity; degradácia pôdy; kontaminácia vôd (oceány, rieky, podzemné zásoby vody); produkcia odpadov (kvantita, toxicita, rádioaktivita). Najvážnejším globálnym problémom, z ktorého vyššie uvedené sa priamo alebo nepriamo odvodzujú sú: rast ľudskej populácie; rast materiálnej spotreby. (Bližšia charakteristika konkrétnych globálnych problémov je rozpísaná v tejto kapitole: Základná terminológia).