Anketa

Triedite biologický odpad?
 

Ekologický slovník » Separuj Odpad » Ekologický slovník


Opakované použitie obalu PDF Tlačiť E-mail
Je činnosť, pri ktorej sa opakovane použiteľný obal opakovane naplní alebo použije na ten istý účel, na ktorý bol určený, a to s využitím alebo bez využitia pomocných výrobkov prítomných na trhu, ktoré umožňujú opakované naplnenie obalu.

Je každý úkon, pri ktorom je obal, ktorý bol pôvodne určený a navrhnutý plniť počas svojho životného cyklu minimálny počet ciest a obehov, opätovne naplnený alebo použitý na ten istý účel, na ktorý bol určený a to s alebo bez podpory pomocných výrobkov na trhu, ktoré umožňujú, aby bol obal opätovne naplnený; takýto opätovne použitý obal sa stane odpadom z obalov, ak už nie je opätovne použitý