Anketa

Triedite biologický odpad?
 

Ekologický slovník » Separuj Odpad » Ekologický slovník


Obal ako výrobok PDF Tlačiť E-mail
Je obal, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po užívateľa alebo spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prílohe č. 1 zákona č.119/2010 Z. z. o obaloch; za obaly sa považujú aj nevratné časti obalov používané na tie isté účely.