Anketa

Triedite biologický odpad?
 
Nakladanie s odpadmi PDF Tlačiť E-mail
Je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad takýmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa.