Anketa

Triedite biologický odpad?
 

Ekologický slovník » Separuj Odpad » Ekologický slovník


Odkalisko PDF Tlačiť E-mail
Zemná nádrž na uskladnenie a odvodnenie kalu, najmä z priemyselných odpadových vôd.
Odkaliskom sa podľa zákona č.17/2004 rozumie priestor zabezpečený hrádzovým systémom, na ktorý sa ukladá prevažne hydraulicky dopravovaný odpad (kal), s výnimkou odkalísk, na ktorých sa ukladajú kaly produkované banskou činnosťou.